ReklamaSkryť reklamuDearchivátor


Základná charakteristika služby
Táto webová služba Vám umožní stiahnuť si video z archívu slovenských a českých televízií a z podporovaných služieb. Pre stiahnutie videa stačí zadať URL adresu stránky z archívu televízie (alebo služby), na ktorej sa dá dané video prehrať. Platné URL adresy sú zobrazené ako príklad pod textovým poľom. Odporúčame si prezrieť Pomocníka.

Podporované archívy televízií a podporované služby
Momentálne podporujeme tieto televízie a služby:
Názov URL adresa
JOJ http://televizia.joj.sk/tv-archiv.html
JOJ Plus http://plus.joj.sk/plus-tv-archiv.html
Bratislava http://www.tvba.sk/95/archiv/
Central Europe http://www.cetv.sk/archÍv/
LocAll http://www.locall.rimava.sk/archiv_vysielania.php
Patriot http://www.tvpatriot.wbl.sk/Tv-Archiv.html
Reduta http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&tvnow=1
Region http://www.regiontv.eu/archiv/
B-TV http://www.b-tv.cz/videoarchiv
Noe http://tvnoe.tbsystem.cz/index.php?cs/videoarchiv
Lux http://www.tvlux.sk/relacie/show_relacie/
Public http://www.publictv.cz/cz/menu/3/videoarchiv/
VideoAlbumy.sk http://videoalbumy.azet.sk

Podpora iných archívov televízií
Momentálne neplánujeme rozšíriť podporu o ďalšie archívy televízií alebo o ďalšie externé služby. Budeme sa snažiť zachovať plnú podporu už existujúcich podporovaných archívov a služieb.

Systém fungovania služby
Po zadaní príslušnej URL adresy systém rozpozná túto adresu a na jej základe dekóduje adresu súboru, ktorý sa má prehrať v archíve danej televízie. Žiaden súbor s videom nie je uložený na našom serveri! Nakoľko každá televízia používa iný systém svojho archívu, aj výsledky vyhľadávania v archíve sú odlišne zobrazené. Chceli sme využiť všetky informácie, ktoré systém daného archívu poskytuje a preto pri určitých videách môžete okrem URL adresy nájsť aj ďalšie informácie o videu (dĺžka videa, názov relácie, obrázok a iné podľa danej služby).

História projektu
Projekt sa začal vyvíjať 8. 11. 2009 za zaujímavých okolností. Nakoľko istá televízia zrušila reprízu istého seriálu, musel byť tento seriál zhliadnutý priamo z archívu danej televízie. Nakoľko web stránka obsahovala množstvo reklám a pomalý Flash player, prehrávanie bolo sekané a komfort prezerania takmer nulový. Preto bola túžba pokúsiť sa stiahnuť toto video priamo do PC. S pomocou vyhľadávača Google sa zistilo, že takéto problémy trápia viacerých užívateľov a nie je možné ich jednoducho odstrániť. Po úspešnom odskúšaní systému na vyhľadávanie priamych URL adries videí, bol systém rozšírený o ďalší archív televízie. Potom po skrsnutí myšlienky, dnes zvanej Dearchivátor, bola postupne pridaná podpora pre všetky slovenské televízie a celý projekt bol uverejnený na Internete.

Podpora projektu
Budeme radi ak podporíte tento projekt akýmkoľvek spôsobom. Môžete umiestniť banner projektu na svoje stránky, napísať recenziu, článok do blogu, zakúpiť si reklamné miesto na našich stránkach alebo priamo darovať malú finančnú výpomoc a zaistiť tak pokračovanie projektu a jeho budúci vývoj. Za všetku podporu vopred ďakujeme. Nezabudnite, že momentálne jediný náš príjem tvorí príjem z reklamy zobrazenej na týchto stránkach. Preto vás veľmi prosíme, nezakazujte si zobrazovanie reklamy, inak ohrozujete existenciu tohto projektu. Naše služby ponúkame bezplatne a bez obmedzenia a radi by sme v tom pokračovali tak dlho, ako to len bude možné.

Licenčné podmienky
Server Dearchivátor poskytuje službu načítavania odkazov na iné webové severy. Služba je poskytovaná bezplatne a len vybraným návštevníkom, ktorí splnia podmienky pre poskytovanie služby. Služba sa poskytuje "tak ako je" bez akýchkoľvek záruk a môže byť kedykoľvek prerušená alebo úplne zrušená. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za používanie tejto služby a negarantuje jej plnú funkčnosť. Užívateľ, ktorý získal odkaz pomocou služby Dearchivátor má právo používať tieto odkazy len na osobné použitie. V prípade zverejňovania odkazov je potrebné uviesť ako zdroj týchto informácií (odkazov) stránky servera Dearchivátor a odkaz na tieto stránky. Pred používaním odkazov (pred ich uverejnením, sťahovaním súborov pomocou týchto odkazov a iných aktivít súvisiacich s generovanými odkazmi) si prosím prečítajte licenčné podmienky tohto servera a serverov, na ktoré tieto odkazy smerujú. Niektoré televízie nemôžu kvôli zmluvným podmienkam umožniť sťahovať videá zo svojich archívov. V takomto prípade prosím dodržujte tieto podmienky a videá nesťahujte (prehrávanie je však dovolené). Za dodržanie podmienok tohto servera a serverov, na ktoré generované odkazy smerujú je zodpovedný výlučne užívateľ a nie prevádzkovateľ týchto stránok. Používaním služby Dearchivátor súhlasíte s licenčnými podmienkami tohto servera a serverov, na ktoré generované odkazy smerujú. Je len na užívateľovi, aby si zistil novšiu verziu licenčných podmienok.

Zoznam zmien (Changelog)

08. 11. 2009 Vytvorenie prvého modulu. Vznik projektu.
november 2009 Postupné pridávanie podpory pre všetky mainstreamové slovenské televízne stanice.
Tvorba web stránok projektu a vyladenie systému.
21. 11. 2009 Registrácia domény projektu - http://www.dearchivator.com
01. 12. 2009 Oficiálne spustenie služby Dearchivátor. Služba oficiálne podporuje archívy týchto televízií:
STV 1, STV 2, STV 3, Markíza, Doma, JOJ, JOJ Plus, TA3
15. 12. 2009 Opravná aktualizácia pre archívy TV JOJ a TV JOJ Plus.
16. 12. 2009 Pridanie podpory pre archívy ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT 4.
24. 12. 2009 Oficiálne spustenie fóra služby Dearchivátor.
25. 12. 2009 Pridanie podpory pre službu YouTube.com.
25. 12. 2009 Menšie úpravy hlavnej stránky.
03. 01. 2010 Opravná aktualizácia pre archívy TV JOJ, TV JOJ Plus a YouTube.com.
19. 01. 2010 Menšie úpravy hlavnej stránky.
19. 01. 2010 Pridanie podpory pre službu Ceknito.sk.
26. 02. 2010 Opravná aktualizácia pre archívy Českej televízie.
26. 02. 2010 Aktualizácia systému, vylepšenia "pod kapotou".
07. 04. 2010 Z dôvodu vyššej návštevnosti, optimalizácia niektorých skriptov.
07. 04. 2010 Pridanie podpory pre ďalšie archívy televízií a služby:
Bratislava, Central Europe, LocAll, Patriot, Reduta, Region, B-TV, Noe, Public a VideoAlbumy.sk.
07. 04. 2010 Z technických dôvodov sme museli ukončiť podporu pre službu YouTube.com.
09. 01. 2011 Z technických dôvodov sme museli ukončiť podporu pre starú verziu archívu STV.
13. 02. 2011 Opravná aktualizácia niekoľkých archivov
13. 02. 2011 Prerušenie podpory pre videoportál Ceknito.sk z dôvodu nefunkčnosti stránky Ceknito.sk
13. 02. 2011 Pridanie novej funkcionality - história vyhľadávaní vo vašom prehliadači
20. 05. 2011 Ukončenie podpory pre archív Českej televízie a akualizácia služby pre nové stránky TV JOJ.
02. 10. 2011 Ukončenie podpory pre archív TA3, optimalizácia ukladania histórie.
26. 02. 2012 Po zmene archívu ukončenie podpory pre archív TV Markíza.Pomocník | O službe | Fórum | História | Kontakt

©2021 MS Company